مشخصات آگهی دهنده

تابه سحرآميز(هديه روز مادر)
021-88737502
56.000تومان
1397-01-25
1397-02-24
1133 بار
10101583
خیابان بهشتی

تابه سحرآميز(هديه روز مادر)
لوازم ظروف

تابه سحرآميز(هديه روز مادر)

تابه سحرآميز براي پختن و سرخ كردن انواع غذاها طراحي شده است .

سيستم بسته اين تابه در شروع پخت سبب مي گردد تا غذا اصطلاحاً عرق كند و آب و روغن محتـوي خود را رهـا سـازد و بديـن ترتيـب ابتـدا غـذا در بخـار آب خـود پختـه شـده و سپس در روغن خود كاملاً سـرخ مي گـردد . آنچنــان كه غـذاي آمــاده شده داراي ظاهـري پر چـرب و كامـلاً مغـز پخت مي شود .

براي سرخ كردن غذاهايي نظير سيب زميني و بادمجان كه در درون خود فاقد روغن مي باشند افزودن مقدار كمي روغن كفايت مي كند ، زيرا به دليل تبعيت از روش بخار پز ، غذا نمي تواند روغن را به درون خود جذب نمايد و همان مقدار كم روغن افزوده شده به غذا روي سطح آن را پوشانده و آنرا كاملاً سرخ مي كند . بنابراين به دليل طبخ ملايم و همچنين استفاده از آب و روغن خود غذاها براي پختن و سرخ كردن آنها ، ارزش غذايي مواد حفظ گرديده و غذاها طعمي واقعي و دلنشين خواهند داشت .


پختن و سرخ كردن مرغ در 45 دقيقه ، ماهي در 20 دقيقه ، بدون افزودن آب و روغن.

پختن و سرخ كردن بادمجان و كدو فقط با افزودن مقدار كمي روغن .

انواع كوكو، كيك، پيتزا، لازانيا، سوسيس، سيب زميني و سبزيجات فقط با چرب كردن تابه .

استفاده آسان بر روي اجاق گاز و آشپزي راحت همراه با صرفه جويي در وقت .

هر دو طرف قابل استفاده بر روي اجاق گاز و بي نياز از زير و رو كردن غذا .

کلمات کلیدی :
تابه سحرآميز(هديه روز مادر)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید