مشخصات آگهی دهنده

ارائه مدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
09933473702
توافقی
1401-10-14
1401-11-19
238 بار
11351567
تهران

ارائه مدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
آموزش سایر آموزشگاهها

ارائه مدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز

قابل توجه مشاغل آزاد،اصناف،ورزشکاران،کارجویان،مدیران شرکت‌ها،کارگران و...
لطفا(اسم+سطح درخواستی+شهر)خودرابه 5000241150 فرستاده ومنتظرباشید.
مدارک بااخذسابقه ازپردیس دانشگاهی به ش.ث43992 تعیین سطح وصادرمیگردد.
بااستعلام(کتبی ازاموراداری وآنلاین ازپایگاه اینترنتی)موسسه
ارائه مدارک درسطوح:
معادل کاردانی:1سال سابقه+سواددیپلم
معادل کارشناسی:3سال سابقه+سوادکاردانی
معادل کارشناسی ارشد:5سال سابقه+سوادکارشناسی
معادل دکترا:10سال سابقه+سوادکارشناسی ارشد
کاربرد مدارک:
تقدیرنامه
تکمیل رزومه کاری
تجمیع دوره های آموزشی
بالابردن وجهه اجتماعی فرد
کمک به مدیرمسئولی ویافنی
کمک به اخذپروانه دربرخی اتحادیه ها
کمک به مهاجرت دربرخی کشورهای قابل پذیرش
کمک به ثبت شرکت دربرخی ادارت بنابه ضوابط داخلی
کمک به عضویت دربرخی تشکلها،انجمن هاومراکزخصوصی
کمک به استخدام وارتقاشغلی دربرخی شرکتهاوکارخانجات خصوصی بستگی به ضوابط داخلیشان
توجه... این مدارک موردتاییدوزارت علوم وسازمان فنی وحرفه ای نبوده وقابلیت ادامه تحصیل ندارند.

کلمات کلیدی :
مدرک دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید