مشخصات آگهی دهنده

آموزش تنیس روی میز(پینگ پنگ)درتهران
09125932201
توافقی
1403-03-27
1403-03-30
3751 بار
11315882
تهران

آموزش تنیس روی میز(پینگ پنگ)درتهران
آموزش رشته های ورزشی

آموزش تنیس روی میز(پینگ پنگ)درتهران

آموزش تنیس روی میز(پینگ پنگ)درتهران

-آموزش تنیس روی میززیرنظربازیکن اسبق مربی وداوررسمی فدراسیون حامدمیرمحمدی
-آموزش تنیس روی میزویژه آقایان وبانوان درتمام رده های سنی
-آموزش تنیس روی میزبامتدتوپ اندازی پیشرفته وحرفه ای
-آموزش تنیس روی میزخصوصی نیمه خصوصی
-آموزش تنیس روی میزبابرنامه بدنسازی وتغذیه
-معرفی بازیکنان مستعدبه لیگ تهران وایران
-آموزش تنیس روی میزدرتمام مناطق تهران درباشگاههای اختصاصی پینگ پنگ یادرمنزل
-آموزش تنیس روی میزتوسط حامدمیرمحمدی بابیش از20سال تجربه وافتخارحضوردراردوهای ملی
-فروش ربات توپ اندازبه قیمت مناسب
-فروشگاه پینگ پنگ www.pingpongstore.irدرخدمت ورزشکاران عزیزبرای انتخاب هرچه بهترازمیان برندها
-مشاوره فروش تخصصی لوازم پینگ پنگ. حامدمیرمحمدی

کلمات کلیدی :
آموزش تنیس روی میزدرتهران آموزش پینگ پنگ درتهران مربی تنیس روی میز مربی پینگ پنگ کلاسهای تنیس روی میز تدریس تنیس روی میز فروشگاه لوازم تنیس روی میز آموزش تنیس روی میزدرمنزل آموزش تنیس روی میزدرشرق آموزش تنیس روی میزدرشرق فروش تجهیزات پینگ پنگ آموزش تنیس روی میزویژآقایان وبانوان آموزش پینگ پنگ درتمام رده های سنی مربی پینگ پنگ حامدمیرمحمدی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید