مشخصات آگهی دهنده

آزمون های اینترنتی انجمن
09121510167
100000
1397-01-23
1397-02-22
791 بار
11310382
قم آذر کوچه 90 ساختمان انجمن علوم تجربی

آزمون های اینترنتی انجمن
آموزش آموزشگاه دروس

آزمون های اینترنتی انجمن

1) آزمون طی چهار مرحله مستقل از هم در طول سال تحصیلی طبق بودجه بندی سالانه آموزشی برگزار خواهد شد.
2) در هر مرحله چند آزمون آزمایشی علوم و ریاضی و یک آزمون هماهنگ کشوری مطابق جدول زمانی آزمون برگزار خواهد شد.
در مجموع در طول سال تحصیلی هر داوطلب 15 آزمون آزمایشی علوم تجربی و 11 آزمون آزمایشی ریاضیات و چهار آزمون هماهنگ کشوری علوم و ریاضیات مطابق جدول زمانبندی پاسخ خواهد داد.
3) نوع سوالات آزمون تست چهار گزینه ای از دو درس علوم تجربی و ریاضیات پایه تحصیلی داوطلب مطابق تقویم اجرایی آزمون خواهد بود.
4)داوطلب در هر آزمون هماهنگ به 20 سوال علوم تجربی و 20 سوال ریاضیات پاسخ خواهد داد.
5) مدت زمان پاسخگویی به سوالات 50 دقیقه است که از زمان ورود به آزمون محاسبه می شود.
6) سوالات آزمون از کتاب درسی با سطوح بالاتر یادگیری مطرح خواهند شد.
7)الف) بخشی از هزینه آزمون از داوطلب دریافت خواهد شد.
ب)فرزندان محترم خانواده شهدا ، جانبازان و فرهنگیان از تخفیف 50 درصد برخوردار خواهند بود . تشخیص این بند به عهده آموزشگاه محل تحصیل داوطلب خواهد بود . ثبت نام این داوطلبان فقط از طریق مدرسه محل تحصیل امکان پذیر خواهد بود و از مدرسه کارت اعتباری نیم بها دریافت خواهند نمود.
8) هزینه ی هر مرحله از آزمون 25000 ریال (دوهزارپانصد تومان) و چهار مرحله آزمون 100000 ریال(ده هزارتومان) خواهد بود.

کلمات کلیدی :
آزمون علوم تجربی ریاضی ریاضیات انجمن علوم تجربی آزمایشی کشوری داوطلب تست هماهنگ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید