مشخصات آگهی دهنده

دوره جامع GIS- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل در شیرازو ته?
09382252774
توافقی
منقضی
1397-02-28
720 بار
11302085
شیراز خیابان فلسطین چهارراه حکیمی موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

دوره جامع GIS- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل در شیرازو تهران
آموزش سایر آموزشگاهها

دوره جامع GIS- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل در شیرازو تهران

دوره جامع GIS- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل در شیراز
زیر نظر اساتید مجرب
شیراز خیابان فلسطین-نبش چهارراه حکیمی
تلفن


www.gisland.org
http://javizadeh.blogfa.com/
09382252774

جلسه اول
آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
تاریخچه GIS
آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS
آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی
معرفی نرم افزار های GIS
معرفی وب سایت های GIS
روش نصب نرم افزار


جلسه دوم
آشنایی با محیط نرم افزار
روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

جلسه سوم
تعریف Coordinate System
ژئورف یا زمین مرجع کردن

جلسه چهارم
معرفی Data Frame
ایجاد لایه های اطلاعاتی در محیط Arc Catalog
ساخت Geodatabase وShapefile
تبدیل shapefile به Geodatabase
ایجاد داده های توصیفی در جداول Attribute

جلسه پنجم
انتقال داده های توصیفی از جداول Attribute به نرم افزار Excel
انتقال داده ها از محیط Excel به GIS
تبدیل فرمت لایه ها از Feathure Class به shape file

جلسه ششم
رسم انواع نمودار در محیط نرم افزار GIS
گزارش گیری و ایجاد گزارش در GIS
جستجو در جداول Attribute
فرمول نویسی در جداول Attribute

جلسه هفتم
معرفی ابزارهای Editor
طریقه رقومی کردن

جلسه هشتم
آنالیز های مکانی و انواع آن (clip,merge,dissolve,union…..)
تهیه نقشه های موضوعی

جلسه نهم
کار با لایه های CAD
کار با داده های GPS
کار با داده های DGN

جلسه دهم
Bookmark
Hayperlink
Select By Attribbute
Select By Location
Select By Graphic
ایجاد حریم برای عوارض یا ایجاد Buffer

جلسه یازدهم
برش عوارض سطحی از طریق Cut polygon
معرفی Arc Toolbox و Clip کردن
معرفی Arc Toolbox و Split کردن

جلسه دوازدهم
ایجاد و معرفی سمبل های مناسب
عملیات مربوط به کارتوگرافی - ایجاد Grids -ایجاد Legend-اضافه کردن تصویر به عنوان لوگو یا آرم
گرفتن خروجی و تبدیل نقشه به فرمت JPEG فرمت مناسب Print یا plot

جلسه سیزدهم به بعد.......
روش انجام یک پروژه GIS
آشنایی با مفاهیم رستر و تفاوت آن با وکتور ها
آنچه که باید در طول یک پروژه انجام دهید
استخراج خصوط منحنی میزان از فایل های سازمان نقشه برداری
ايجاد نقشه TIN
نماي سه بعدي TIN در نرم افزار ArcScene
ایجاد DEM
کاربرد های DEM
ايجاد نقشه شيب
طبقه بندي شيب
ايجاد نقشه جهت شيب
طبقه بندي جهت شيب
ايجاد نقشه طبقات ارتفاعي
ايجاد نقشه سایه روشن (Hillshade)
ايجاد نقشه خط دید (Viewshade)
ایجاد نقشه فاصله و مسائل مربوط به آن
ایجاد نقشه تراکم
رستري كردن لايه هاي وكتوري
مدلسازی
مکان یابی
پهنه بندی
انواع روش های درون یابی (Interpolate )
Spline
IDW
KERIJING
آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)
کار با Raster Calculater
تبدیل وکتور به رستر و بالعکس
ايجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع
ايجاد توپولوژي
کار با Model bulder و انجام یک پروژه در محیط آن
کار با نوار Effects
کار با 3D analystو سه بعدی کردن
کار با GPS و داده های مربوط به آن
انجام کارهای مربوط به حوضه های آبریز در محیط GI
آموزش جی ای اس(GIS)در –آموزشگاه جی ای اس (GIS) در شیراز –نصب ArcGIS-شیب فایل های کشور-کاربرد جی ای اس (GIS) –سنجش از دور (RS)- آموزش جی ای اس(GIS)در رشته های محیط زیست - آموزش جی ای اس(GIS)در جغرافیا - آموزش جی ای اس(GIS)در زمین شناسی - آموزش جی ای اس(GIS)در منابع آب و خاک - آموزش جی ای اس(GIS)در آبخیزداری- آموزش جی ای اس(GIS)در کشاورزی - آموزش جی ای اس(GIS)در نقشه برداری - آموزش جی ای اس(GIS)در عمران - آموزش جی ای اس(GIS)در آمایش سرزمین - آموزش جی ای اس(GIS)در باغبانی - آموزش جی ای اس(GIS)در برق - آموزش جی ای اس(GIS)در نفت - آموزش جی ای اس(GIS)در گاز - آموزش جی ای اس(GIS)در هیدرولوژی - آموزش جی ای اس(GIS)در ژئومورفولوژی - آموزش جی ای اس(GIS)در اقلیم شناسی - آموزش جی ای اس(GIS)در هواشناسی - آموزش جی ای اس(GIS)در برنامه ریزی شهری - آموزش جی ای اس(GIS)در مدیریت - آموزش جی ای اس(GIS)در برنامه ریزی روستایی – آموزش جی ای اس(GIS)در شهرسازی - آموزش جی ای اس(GIS)در آبیاری - آموزش جی ای اس(GIS)در بهداشت - آموزش جی ای اس(GIS)در ارتباطات - آموزش جی ای اس(GIS)در راهسازی - آموزش جی ای اس(GIS)در منابع طبیعی –پروژه های جی ای اس (GIS)- درس آموزش جی ای اس(GIS)- ARCGIS آموزش-Google earth آموزش- آموزش – آموزش- آموزش --ENVI –آموزش ERMAPPER –آموزش ERDAS –آموزش SPSS-آموزش Excel

برچسب‌ها: آموزش جی ای اس, GIS, آموزشگاه جی ای اس, نصب ArcGIS,

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
آموزش جی ای اس GIS آموزشگاه جی ای اس (GIS) در شیراز نصب ArcGIS کاربرد جی ای اس (GIS) سنجش از دور (RS) آموزش جی ای اس GIS

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید