مشخصات آگهی دهنده

انجام پروژه هاي دانشجوئي مهندسي عمران (
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
874 بار
11264650

انجام پروژه هاي دانشجوئي مهندسي عمران (
آموزش CD-DVD

انجام پروژه هاي دانشجوئي مهندسي عمران (

انجام پروژه هاي دانشجوئي مهندسي عمران ( پروژه فولاد بتن راه وراه سازي) توسط كارشناس ارشد عمران دراسرع وقت شامل:
انجام پروژه طراحي سازه فولادي به همراه كليه جزئيات و نقشه هاي اجرائي توسط كارشناس ارشد مهندسي عمران
انجام پروژه طراحي سازه هاي بتني همراه كليه جزئيات و نقشه هاي اجرائي توسط كارشناس ارشد مهندسي عمران
انجام پروژه راهسازي به همراه كليه جزئيات شامل منحني طولي و پروفيل هاي عرضي مسير و محاسبات حجم خاكبرداري
انجام پروژه هاي تخصصي اجزاء محدود نرم افزار هاي
Abaqus ,Ansys
انجام پروژه هاي ساير نرم افزار هاي مهندسي عمران
Etabs,safe,sap,sta4,xsteel(tekla staructure),…
آموزش نرم افزارهاي مهندسي عمران
Etabs,safe,sap,sta4,xsteel(tekla staructure),…
Abaqus ,Ansys
تدريس كليه دروس مهندسي عمران ( تحليل سازه ، مكانيك خاك ، مهندسي زلزله ،طراحي سازه هاي فولادي ،طراحي سازه هاي بتني ، مقاومت مصالح ،استاتيك، مكانيك سيالات ،معادلات و ...)
شماره تماس نادري 09127618265
[email protected]

کلمات کلیدی :
انجام پروژه هاي دانشجوئي مهندسي عمران (

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید