مشخصات آگهی دهنده

باشگاه فوتبال ستارگان انديشه
02623539682
توافقی
1397-01-16
1397-02-15
743 بار
11264209
انديشه – ابتداي فاز يك – پاساژ ارم – بلوك A - طبقه 2 – واحد 6

باشگاه فوتبال ستارگان انديشه
آموزش رشته های ورزشی

باشگاه فوتبال ستارگان انديشه

باشگاه فوتبال ستارگان انديشه شماره ثبت : 239
جهت شركت در مسابقات ليگ باشگاههاي فوتبال تهران و كرج
در رده هاي سني نوجوانان ، جوانان و اميد
از تمام نقاط ايران بازيكن مي پذيرد.
با امكانات خوابگاه براي شهرستاني ها

3539440 -0262 3539682-0262
5657120-0912 4895285 - 0935

کلمات کلیدی :
باشگاه فوتبال ستارگان انديشه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید