مشخصات آگهی دهنده

آموزش موي تاي و كيك بوكسينگ توسط آلكس گو
09133553600
4500 تومان
1397-01-27
1397-02-26
925 بار
11262452

آموزش موي تاي و كيك بوكسينگ توسط آلكس گو
آموزش رشته های ورزشی

آموزش موي تاي و كيك بوكسينگ توسط آلكس گو

آموزش موي تاي و كيك بوكسينگ توسط آلكس گونگ:

كد سي دي: 1030


آموزش موي تاي و كيك بوكسينگ زير نظر باشگاه معروف فيرتكس يكي از بزرگترين باشگاه معروف دنيا و همينطور يكي از بزرگترين توليد كننده شورتها و تجهيزات ورزشهاي رزمي شامل آموزش نحوه استقرار بدن و پاها و هچنين قرار گرفتن شكم و كمر و دستها براي اجراي گارد - همچنين چگونگي قرارگيري بهتر بدن براي اجراي ضربات بهتر - نحوه حركت به طرفين بر روي گارد - نحوه چسباندن شانه به فك براي محافظت از فك - نحوه استقرار پاها براي زدن ضربات لگد و آموزش صحيح ضربات لوكيك و ميدل كيك - نحوه چرخش پاي زير و پاي ضربه زننده در موقع اجراي ضربات لگد - نحوه حركت در زمان گارد به تمامي جهت ها و اجراي ضربات لگد به صورت شادو - اجراي ضربات لگد درون سامبك - نحوه اجراي ضربات لگد درون كيسه بوكس -حركت در 45 درجه و اجراي ضربه راندهاوس كيك - آموزش چگونگي ضربات ناك اوتي راند هاوس كيك - اجراي ضربات راند هاوي كسك در سامبك - اجراي ضربات راند هاوس كيك چرخشي - آموزش زانو كائوترونگ از جهات مختلف - چگونگي اجراي ضربات كائوترونگ همراه با جابجا كردن پاها - نحوه استقرار صحيح پاها و نحوه صحيح گرفتن گردن هنگام ضربه زدن كائوترونگ - نحوه اجراي ضربه كائوترونگ با يار تمريني و سامبك - آموزش گردن گيري و كلينچ - چگونگي اجراي ضربات كائوتي همراه با گردن گيري حريف - نحوه جاخالي دادن و كشيدن گردن حريف - نحوه دفاع در برابر گرفتن گردن و آزاد كردن دست - نحوه گير انداختن دست حريف و اجراي ضربات زانو - كه يكي از بهترين آموزشهاي موي تاي و كيك بوكسينگ مي باشد.


اين آموزش به مربيگري آلكس گونگ كه يكي از بهترين مربيان و قهرمانان موي تاي و كيك بوكسينگ در دنياست و شدت و سرعت ضربات او به قدري زياد مي باشد كه به او لقب هواپيماي جنگنده F-14 را داده اند

شامل سه سي دي بسيار عالي و نفيس

قيمت: 4500 تومان(چهار هزار و پانصد تومان)

خريد: http://shop.FT-T.com
09133553600 زماني


ليست كامل محصولات را از اينجا دريافت كنيد www.list.sub.ir

کلمات کلیدی :
آموزش موي تاي و كيك بوكسينگ توسط آلكس گو

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید