مشخصات آگهی دهنده

تدريس آباكوس ABAQUS براي رشته عمران
100000
1397-01-15
1397-02-14
968 بار
11259362
تهران- دانشكده فني

تدريس آباكوس ABAQUS براي رشته عمران
آموزش كامپيوتر

تدريس آباكوس ABAQUS براي رشته عمران

آموزش نرم افزارآباكوس:
3جلسه 2ساعته 100000تومان

آموزش سابروتين نويسي و لينك برنامه فرترن با آباكوس
2جلسه 2ساعته 100000تومان

مشاوره نرم افزاري پايان نامه هاي ارشد و دكتري:
بسته به درصد همكاري بين 300 الي 700 هزار تومان


************************
مدرس = دكتراي عمران
سابقه مدلسازي= تحليل لرزه اي سازه ها- تحليل حرارتي سد - رسم منحني هيسترسيز- مدلسازي FRP - اندركنش آب و سازه و خاك - اسلوشينگ در مخازن- اثر برخورد و انفجار بر روي سازه ها - اثر امواج بر سازه هاي دريايي

کلمات کلیدی :
تدريس آباكوس ABAQUS براي رشته عمران

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید