مشخصات آگهی دهنده

جزوات (خلاصه كتاب) ونمونه سوالات رشته حق
88942836-33644520
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
838 بار
11258791

جزوات (خلاصه كتاب) ونمونه سوالات رشته حق
آموزش كتابهاي آموزشي

جزوات (خلاصه كتاب) ونمونه سوالات رشته حق

دانشجويان رشته حقوق به ويژه پيام نور
فروش انحصاري خلاصه دروس رشته حقوق
توسط:ميثم تو تونچي، كارشناس رشته حقوق
تائيد شده توسط مدرسان رشته حقوق
ارسال از طريق ايميل(ارسال رايگان)،پست و پيك
1.مدني (1) اشخاص و حمايت از محجورين
2.مدني (2) اموال و مالكيت
3.مدني (5) حقوق خانواده
4.مدني (6) عقود معين قسمت (الف)
5.مدني (7) عقود معين قسمت (ب(
6.تجارت (۱)
7.تجارت(۲)
8.تجارت (۳)
9.تجارت (۴)
10.بين الملل خصوصي (۱)
11.بين الملل خصوصي (۲)
12.قواعد فقه (1) بخش مدني
13.قواعد فقه (2) بخش جزايي
14.پزشكي قانوني
15.جزاي اختصاصي (۲)
16.كيفر شناسي
17.متون حقوقي به زبان خارجه (۱)
18.متون حقوقي به زبان خارجه (۲)
19.تفسير موضوعي قرآن
20.ئين زندگي
21.انقلاب اسلامي ايران
22.حقوق تطبيقي
23.حقوق كار
24.آئين دادرسي مدني (۳)

کلمات کلیدی :
جزوات (خلاصه كتاب) ونمونه سوالات رشته حق

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید