مشخصات آگهی دهنده

آموزش نرم افزارهاي آماري و انجام پروژهاي
02177604614
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
788 بار
11258144

آموزش نرم افزارهاي آماري و انجام پروژهاي
آموزش تدریس خصوصی

آموزش نرم افزارهاي آماري و انجام پروژهاي

آموزش نرم افزارهاي آماري (SPSS, R, S+, SAS, … ) به صورت خصوصي و گروهي
انجام پروژهاي آماري و پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد توسط كارشناس ارشد آمار
طراحي پرسش نامه، تجزيه تحليل آماري، مشاوره آماري، تجزيه و تحليل مدلهاي رگرسيوني، تجزيه تحليل مدل هاي سريهاي زماني
تدريس خصوصي و گروهي درسهاي آمار و رياضي در مقاطع كارشناسي:
- رياضي عمومي 1و2 (كليه رشته هاي مهندسي، علوم پايه و علوم انساني)
- آمار رياضي 1و2 (رشته هاي آمار و رياضي)
- احتمال كاربرد (رشته آمار و رياضي)
- آمار و احتمال مهندسي (كليه رشته هاي مهندسي)
- آمار و احتمال (رشته آمار)
- آمار و احتمال (كليه رشته هاي علوم انساني)

کلمات کلیدی :
آموزش نرم افزارهاي آماري و انجام پروژهاي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید