مشخصات آگهی دهنده

جزوات مكاتبه اي ارشدبيوتكنولوژي پزشكي
88373723-021/ 3238002 -0131/0141-3232543
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
676 بار
11258135
www.farhang-gostar.ir

جزوات مكاتبه اي ارشدبيوتكنولوژي پزشكي
آموزش كنكور

جزوات مكاتبه اي ارشدبيوتكنولوژي پزشكي

www.farhang-gostar.ir
مركز تخصصي خدمات آموزشي گروه پزشكي فرهنگ گستر نخبگان در مقاطع
دكتري تخصصي ـ كارشناسي ارشد ـ كارداني به كارشناسي و گروه زيست شناسي
آماده ارائه دروه هاي زبان از مبتدي تا پيشرفته ، جزوات طلايي ، جلسات نكته و تست ، آزمونهاي كشوري با بالاترين جامعه آماري و مشاوره هفتگي مي باشد.
محتواي جزوات فرهنگ گستر نخبگان
1 ـ مقدمه ( محتواي مقدمه ) : ـ مزيت جزوه نسبت به كتاب هاي خلاصه موجود در بازار و شيوه صحيح مطالعه جزوه ذكر گرديده و مشخص شده است كه هر فصل جزوه تقريباً چه تعدادي از سوالات آزمون وزارتخانه را شامل مي شود. در پايان مقدمه رفرنس و منابع آزموني طبق آخرين تغييرات بيان شده است.
2 ـ عناوين اصلي و فرعي به طور متمايز در فهرست همراه با شماره صفحه مشخص شده است.
3 ـ ابتداي هر فصل ، مقدمه مربوط به آن فصل گذاشته شده و مطالب كلي كه داوطلب در آن فصل بايد به آنها توجه بيشتري كند ، فهرست بار ذكر گرديده است.
4 ـ در متن كتاب ، هر جا كه منابعي غير از منابع آزموني طبق آخرين تغييرات بيان شده است.
5 ـ سوالات 10 سال اخير ( از سال 81 ـ 80 تا سال 90 ـ 89 ) در زير قسمتي كه در جزوه به آن سوال اشاره ، آورده شده است.
6 ـ در پايان هر فصل 20 عدد تست تاليفي همراه با پاسخ كاملاً تشريحي ذكر گرديده است.
7 ـ زير نكات بسيار مهم فصل كه از ديدگاه اساتيد مهمتر از ساير مطالب مي باشند خط كشيده شده است.
8 ـ پيوست نامه اي به جزوه ضميمه گرديده ، جداول ، تصاوير يا مطالبي كه جهت پاسخگويي به تستها مورد نياز باشد و يا اينكه به فهم بهتر مطالب جزوه كمك كند در پيوست نامه آورده شده است.
9 ـ در آزمون ارشد 90 ـ 89 جزوات فرهنگ گستر نخبگان به طور ميانگين 93% از سوالات را در رشته هاي مختلف پوشش داد كه رقمي غير قابل مقايسه با ساير جزوات موجود در بازار مي باشد .
10 ـ كليه جزوات متعلق به رتبه هاي زير 10 آزمون سراسري مي باشد كه با استفاده از اين جزوات موفق به كسب درصدهاي بسيار بالا شده اند.
11 ـ با مطالعه جزوات نخبگان ديگر نياز به مطالعه هيچ گونه كتابي نخواهيد داشت.
رشته هاي تحت پوشش : پرستاري ، تغذيه ، مامايي ، بيوشيمي باليني ، فيزيولوژي ، ژنتيك انساني ، ....

برخي از قبولي هاي فرهنگ گستر نخبگان در سال 89:
فاطمه محمد خواه –رتبه 1 آموزش بهداشت
مينا محسني-رتبه 2 پرستاري ويژه
امير مهديزاده-رتبه 3 پروتز دندان
مهسا منشي پور-رتبه 3 پرستاري
مريم غلامعلي زاده-تغذيه اصفهان
اعظم احمدي-تغذيه اصفهان
شيرين صياد-پرستاري تهران
مهناز بخشي-مامايي ايران
زهرا روشندل-روانشناسي باليني
كافيه مومني – مامايي تبريز
سمانه پيشداد-بهداشت قزوين
مينا ميرزايي-بهداشت كرمان
و..........
براي كسب اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان با رتبه هاي برتر و كارشناسان گروه با شماره هاي 88373723 ـ 021 و 3238002 ـ 0131 و 3233351 ـ 0141 تماس بگيريد . جهت اطلاع به سايت www.farhang-gostar.ir مراجعه نماييد .
جزوات كارشناسي ارشد مامايي ـ جزوات كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي ـ جزوات كارشناسي ارشد ميكروب شناسي ـ جزوات كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست فناوري پزشكي ( بيوتكنولوژي ) ـ جزوات كارشناسي ارشد نانوتكنولوژي ـ جزوات كارشناسي ارشدخون شناسي ( هماتولوژي ) ـ جزوات كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط ـ جزوات كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ـ جزوات كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي ـ جزوات كارشناسي ارشد فيزيولوژي ـ جزوات كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشت درماني ـ جزوات كارشناسي ارشد ژنتيك و.............
آزمونهاي مرحله اي هماهنگ كشوري
مركز تخصصي خدمات آموزشي گروه پزشكي فرهنگ گستر نخبگان در مقاطع دكتري تخصصي ـ كارشناسي ارشد ـ كارداني به كارشناسي و گروه زيست شناسي آماده ارائه دروه هاي زبان از مبتدي تا پيشرفته ، جزوات طلايي ، جلسات نكته و تست ، آزمونهاي كشوري با بالاترين جامعه آماري و مشاوره هفتگي مي باشد.
تيك انساني ـ جزوات كارشناسي ارشد سم شناسي ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش ميكروب ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش سلولي مولكولي ـ جزوات كارشناسي ارشدزيست شناسي گرايش بيوشيمي ـ جزوات كارشناسي ارشدزيست شناسي گرايش ژنتيك ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش زيست جانوري ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش زيست گياهي ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش بيوفيزيك ـ جزوات كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش بيوتكنولوژي جزوات كارداني به كارشناسي اطاق عمل ، جزوات كارداني به كارشناسي هوشبري ، جزوات كارداني به كارشناسي علوم آزمايشگاهي ، جزوات كارداني به كارشناسي راديولوژي ، .....

کلمات کلیدی :
جزوات مكاتبه اي ارشدبيوتكنولوژي پزشكي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید