مشخصات آگهی دهنده

راهنماي محاسبات برآورد و صورت وضعيت پروژ
توافقی
1397-01-27
1397-02-26
852 بار
10119100

راهنماي محاسبات برآورد و صورت وضعيت پروژ
آموزش كتابهاي آموزشي

راهنماي محاسبات برآورد و صورت وضعيت پروژ

راهنماي محاسبات برآورد و صورت وضعيت پروژه هاي عمراني "با رويكردي به مباني حقوقي" چاپ شد.
براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به وبلاگ saeedmcivil.blogfa.com مراجعه نماييد .

کلمات کلیدی :
راهنماي محاسبات برآورد و صورت وضعيت پروژ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید