مشخصات آگهی دهنده

كارشناسي ارشد زيست شناسي و گروه پزشكي
88606363-88606364
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
735 بار
10107293
شعبه مرکزی : اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، واح?

كارشناسي ارشد زيست شناسي و گروه پزشكي
آموزش آموزشگاه دروس

كارشناسي ارشد زيست شناسي و گروه پزشكي

مركز رشد ( پرسش محور ) ابن سينا- دانشگاه علوم پزشكي ايران
Problem- Based Learning Institute of Avicenna
واحد علمي بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران

گروه آموزشي دكتر حبيب نصيري برگزار مي كند:
كارشناسي ارشد ژنتيك ( انساني – پايه – پزشكي – مولكولي ) - بيوتكنولوژي ( زيست فناوري ) –نانوتكنولوژي ( نانو فناوري ) - سلولي و مولكولي -پزشكي مولكولي - ميكروب شناسي( ميكروبيولوژي) –تغذيه - بيو شيمي - ايمني شناسي - راديوبيولوژي - اقتصاد بهداشت و اقتصاد سلامت- آموزش بهداشت - بهداشت حرفه اي –آمار زيستي - اپيدميولوژي - اعضاي مصنوعي –ارگونومي - انگل شناسي – پرستاري –مامايي و بهداشت باروري - حشره شناسي پزشكي - روانشناسي باليني و روان شناسي سلامت - شنوايي شناسي - علوم تشريح (آناتومي) - علوم و صنايع غذايي- فيزيك پزشكي –فيزيولوژي- فيزيوتراپي - قارچ شناسي - كاردرماني جسماني و روان - كتابداري و اطلاع رساني پزشكي - گفتار درماني - مدارك پزشكي - مديريت خدمات بهداشتي و درماني - مهندسي بهداشت محيط - ويروس شناسي - هماتولوژي ( خون شناسي و بانك خون) - مددكاري اجتماعي - مديريت توانبخشي - مهندسي پزشكي - رفاه اجتماعي - بينائي سنجي - سم شناسي
فراگير پيام نور (كارشناسي ارشد بيوشيمي)- ميكروبيولوژي- ايمونولوژي- مديريت بيمارستاني
•بهره گيري از اساتيد مجرب و رتبه هاي برتر- تامين منابع( كتب مرجع)- آزمون هاي آزمايشي سراسري( حضوري، مكاتبه اي، اينترنتي)- شبكه كلاسهاي خصوصي و نيمه خصوصي با انتخاب اينترنتي اساتيد- اطلاع رساني دقيق و به موقع اخبار مربوط به آزمون- امكان مشاركت در پروژه هاي پژوهشي و تاليفي جهت آزمون شفاهي.
•تمامي خدمات مشاوره اي به صورت رايگان انجام مي گردد.
•مشاوره عمومي: جهت انتخاب رشته و تشريح خدمات عرضه شده
•مشاوره تخصصي: جهت آزمون تعيين سطح و برنامه ريزي درسي
•مشاوره پشتيباني: جهت هدايت نهايي دانشجويان پس از اتمام كلاس ها
•زبان عمومي ورودي دكتري MCHE
•زبان عمومي ورودي دكتري داخل و اعزام وزارت بهداشت MHLE
•آمار قبولي تا 90 درصد
•كارشناسي ارشد و PhDزيست شناسي و علوم پزشكي
•مشاوره عمومي، تخصصي، برنامه ريزي حضوري و اختصاصي رايگان
•كلاسهاي عمومي – خصوصي – نيمه خصوصي
•آزمون هاي آزمايشي – زبان جامع كارشناسي ارشد
•زير نظر دكتر حبيب نصيري : رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ژنتيك - رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ايمونولوژي - رتبه 2 آزمون كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) ژنتيك پزشكي - رتبه 1 آزمون دكتري (PhD) بيوتكنولوژي ( اعزام به خارج ) - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) زيست شناسي ( ژنتيك مولكولي )
سايت اطلاع رساني موسسه رشد ( پرسش محور ) ابن سينا ، جهت دريافت آخرين اخبار:
www.irsina.ir

کلمات کلیدی :
كارشناسي ارشد زيست شناسي و گروه پزشكي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید