مشخصات آگهی دهنده

دكتري تخصصي ( PhD ) پزشكي، داروسازي و زي
88606363-88606364
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
1097 بار
10107292
شعبه مرکزی : اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، واح?

دكتري تخصصي ( PhD ) پزشكي، داروسازي و زي
آموزش آموزشگاه دروس

دكتري تخصصي ( PhD ) پزشكي، داروسازي و زي

موسسه رشد ( پرسش محور) ابن سينا- دانشگاه علوم پزشكي ايران
Problem -Based Learning Institute of Avicenna
واحد علمي بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران

گروه آموزشي دكتر حبيب نصيري برگزار مي كند:
ويژه فارغ التحصيلان پزشكي ، دامپزشكي، داروسازي و كارشناسان ارشد علوم پزشكي و علوم پايه ( زيست شناسي ، شيمي، ...)
دكتري تخصصي ( PhD ) ژنتيك ( انساني – پايه – پزشكي – مولكولي ) - بيوتكنولوژي ( زيست فناوري ) –نانوتكنولوژي ( نانو فناوري ) سلولي و مولكولي - پزشكي مولكولي - ميكروب شناسي ) ميكروبيولوژي )–تغذيه - بيو شيمي - ايمني شناسي - اقتصاد بهداشت و اقتصاد سلامت - آموزش بهداشت - بهداشت حرفه اي –آمار زيستي - اپيدميولوژي - اعضاي مصنوعي –-انگل شناسي – پرستاري –مامايي و بهداشت باروري - حشره شناسي پزشكي - روانشناسي باليني و روان شناسي سلامت - شنوايي شناسي - علوم تشريح (آناتومي) - علوم و صنايع غذايي - فيزيك پزشكي –فيزيولوژي - فيزيوتراپي- قارچ شناسي- كاردرماني جسماني و رواني- كتابداري و اطلاع رساني پزشكي- گفتار درماني - مدارك پزشكي - مديريت خدمات بهداشتي و درماني - مهندسي بهداشت محيط - ويروس شناسي - هماتولوژي ( خون شناسي و بانك خون) - مددكاري اجتماعي - مديريت توانبخشي - مهندسي پزشكي - رفاه اجتماعي - بينائي سنجي - سم شناسي - بيولوژي توليد مثل - فارماكولوژي - ژنتيك پزشكي - مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني - نانوفناوري - علوم اعصاب - پروتئوميكس كاربردي - اخلاق پزشكي - فارماسيوتيكس - شيمي دارويي - فارماكوگنوزي - سم شناسي - داروسازي باليني - كنترل دارو - بيوتكنولوژي ( زيست فناوري ) دارويي - نانوتكنولوژي ( نانو فناوري ) دارويي - داروسازي صنعتي - اقتصاد و مديريت دارو، داروسازي هسته اي. كليه رشته هاي زيست شناسي و علوم پزشكي.
•بهره گيري از اساتيد مجرب و رتبه هاي برتر – تامين منابع ( كتب مرجع ) – آزمون هاي آزمايشي سراسري ( حضوري ، مكاتبه اي ) – شبكه كلاسهاي خصوصي و نيمه خصوصي با انتخاب اينترنتي اساتيد– اطلاع رساني دقيق و به موقع اخبار مربوط به آزمون- امكان مشاركت در پروژه هاي پژوهشي و تاليفي جهت آزمون شفاهي
•تمامي خدمات مشاوره اي به صورت رايگان انجام مي گردد.
•مشاوره عمومي: جهت انتخاب رشته و تشريح خدمات عرضه شده
•مشاوره تخصصي : جهت آزمون تعيين سطح و برنامه ريزي درسي
•مشاوره پشتيباني : جهت هدايت نهايي دانشجويان پس از اتمام كلاس ها
•زبان عمومي ورودي دكتري MCHE
•زبان عمومي ورودي دكتري داخل و اعزام وزارت بهداشت MHLE
•آمار قبولي تا 90 درصد
•مشاوره عمومي، تخصصي، برنامه ريزي حضوري و اختصاصي رايگان
•كلاسهاي عمومي – خصوصي – نيمه خصوصي
•آزمون هاي آزمايشي
•زير نظر دكتر حبيب نصيري : رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ژنتيك - رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ايمونولوژي - رتبه 2 آزمون كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) ژنتيك پزشكي - رتبه 1 آزمون دكتري (PhD) بيوتكنولوژي ( اعزام به خارج ) - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) زيست شناسي ( ژنتيك مولكولي )

سايت اطلاع رساني موسسه رشد ( پرسش محور ) ابن سينا ، جهت دريافت آخرين اخبار:
www.irsina.ir

کلمات کلیدی :
دكتري تخصصي ( PhD ) پزشكي داروسازي و زي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید