مشخصات آگهی دهنده

كارشناسي ارشد ژنتيك
88606363-88606364
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
608 بار
10107196
شعبه مرکزی : اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، واح?

كارشناسي ارشد ژنتيك
آموزش آموزشگاه دروس

كارشناسي ارشد ژنتيك

موسسه رشد ( پرسش محور) ابن سينا- دانشگاه علوم پزشكي ايران
Problem -Based Learning Institute of Avicenna
واحد علمي بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران

گروه آموزشي دكتر حبيب نصيري برگزار مي كند:
با بيشترين آمار قبولي در كارشناسي ارشد ژنتيك انساني و ژنتيك مولكولي ( زيست شناسي گرايش ژنتيك) و همچنين در دكتري تخصصي( PhD ) ژنتيك پزشكي و ژنتيك مولكولي وزارت بهداشت ، وزارت علوم ، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد.
•بهره گيري از اساتيد مجرب و رتبه هاي برتر – تامين منابع ( كتب مرجع ) – آزمون هاي آزمايشي سراسري ( حضوري ، مكاتبه اي ) – شبكه كلاسهاي خصوصي و نيمه خصوصي با انتخاب اينترنتي اساتيد– اطلاع رساني دقيق و به موقع اخبار مربوط به آزمون- امكان مشاركت در پروژه هاي پژوهشي و تاليفي جهت آزمون شفاهي
•تمامي خدمات مشاوره اي به صورت رايگان انجام مي گردد.
•مشاوره عمومي: جهت انتخاب رشته و تشريح خدمات عرضه شده
•مشاوره تخصصي : جهت آزمون تعيين سطح و برنامه ريزي درسي
•مشاوره پشتيباني : جهت هدايت نهايي دانشجويان پس از اتمام كلاس ها
•زبان عمومي ورودي دكتري MCHE
•زبان عمومي ورودي دكتري داخل و اعزام وزارت بهداشت MHLE
•آمار قبولي تا 90 درصد
•مشاوره عمومي، تخصصي، برنامه ريزي حضوري و اختصاصي رايگان
•كلاسهاي عمومي – خصوصي – نيمه خصوصي
•آزمون هاي آزمايشي
•زير نظر دكتر حبيب نصيري : رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ژنتيك - رتبه 1 آزمون كارشناسي ارشد ايمونولوژي - رتبه 2 آزمون كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) ژنتيك پزشكي - رتبه 1 آزمون دكتري (PhD) بيوتكنولوژي ( اعزام به خارج ) - رتبه 1 آزمون دكتري تخصصي (PhD) زيست شناسي ( ژنتيك مولكولي )

سايت اطلاع رساني موسسه رشد ( پرسش محور ) ابن سينا ، جهت دريافت آخرين اخبار:
www.irsina.ir

کلمات کلیدی :
كارشناسي ارشد ژنتيك

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید