مشخصات آگهی دهنده

رياضيات تجربي از پايه تا كنكور
8000 تومان
1397-01-24
1397-02-23
866 بار
10093378

رياضيات تجربي از پايه تا كنكور
آموزش كتابهاي آموزشي

رياضيات تجربي از پايه تا كنكور

شاخص هاي كتاب رياضيات تجربي از پايه تا كنكور:
تا كنون چنين كتابي در اين زمينه يا چاپ نشده يا خيلي نادر است.
1) كتاب از پايه تا كنكور است يعني تمامي مطالب رياضيات از ابتداي سال اول متوسطه تا دوره پيش دانشگاهي را در بر مي گيرد.
2) تمامي تمارين تشريحي متن درس با راه حل تشريحي و درسنامه ارائه شده است.
3) تست هاي تأليفي حل شده در متن كتاب با درسنامه جامع به علاوه 377 تست كنكور هاي 5 تا 8 سال اخير با توجه به تغييرات قالب كنكور از فرموليك به مفهومي طي 8 سال اخير.
4) توجه شود كه تا قبل يك خلأ در سيستم كمك آموزشي كشور بوده كه ما به نوبه خود سعي كرديم گوشه اي از آن را با كتاب رياضيات از پايه تا كنكور در رشته تجربي پر نماييم.
5) در تهيه كتاب كه حداقل 3 بار ويراستاري علمي شده، بهترين نوع كاغذ و مقوا و بهترين كيفيت صفحات به كار رفته است.
6) دانش آموز تجربي براي تهيه كتب سال اول تا پيش دانشگاهي تقريباً نياز به 5 عنوان كتاب دارد كه با احتساب قيمت يك كتاب خوب مي شود 12 تا 15 هزار تومان كه قيمت اين كتاب تنها 8 هزار تومان است.
7) اين كتاب تأثير بسزايي در ارتقاء سطح دانش آموزان هدفمند دارد. (با توجه به اينكه نياز هاي درسي آنها در درس رياضي تجربي تا حدودي مرتفع مي شود.)

کلمات کلیدی :
رياضيات تجربي از پايه تا كنكور

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید