مشخصات آگهی دهنده

آموزش منابع انساني
09121383928
توافقی
1397-01-23
1397-02-22
780 بار
10090394

آموزش منابع انساني
آموزش آموزشگاه دروس

آموزش منابع انساني

برگزاري برنامه هاي آموزشي با عناوين زير و به صورت دوره، كارگاههاي آموزشي و سمينار براي سازمان ها و شركت هاي متقاضي:
در زمينه سمينارهاي مديريت
مديريت منابع انساني
روانشناسي صنعتي و سازماني
كاربرد روانشناسي كار براي مديران
روانشناسي مديريت
روانشناسي بهره وري
تعالي سازماني EFQM
اصول روانشناسي براي سرپرستان و مديران
كاربرد روانشناسي در حل مشكلات منابع انساني
سبب شناسي رفتار كاركنان در سازمان
بهداشت رواني در محيط كار
شيوه هاي نوين ايجاد انگيزش در كاركنان
رهبري اثربخش و شيوه هاي نفوذ برديگران در سازمان
فرآيند ارتباطات و روابط انساني
مهارت هاي برقراري ارتباط مؤثر
روانشناسي (تكنيك هاي) موفقيت
مديريت و رهبري
آموزش مهارت هاي ده گانه ضروري در محيط كار
مديريت زمان
مديريت استرس
مديريت تعارض
مديريت تغيير و تحول
مديريت اعتماد
روانشناسي ارزش ها
مديريت خود و سرمايه انساني
هوش هيجاني
تغيير و اصلاح نگرش ها در سازمان
پرورش مهارت هاي سرپرستي
رفتارسازماني
مديريت فرهنگ سازماني
خلاقيت و نوآوري و تكنيك هاي پرورش آن
روحيه سازي و مديريت با نشاط
فرآيند تصميم گيري از ديدگاه روانشناسي
روانشناسي بازنشستگي
اصول و فنون مصاحبه
اصول و فنون مذاكره
اصول و مباني مشتري مداري
روانشناسي مصرف كننده (مشتري گرايي)
روانشناسي تبليغات و تبليغات مؤثر
روانشناسي اقتصاد
مهارتهاي زندگي براي مديران
مهارتهاي زندگي براي كاركنان
برونسپاري Outsourcing
تفكر سيستمي
كار گروهي براي حل مسائل
آشنايي با تست هاي روانشناختي
ارگونومي (مهندسي عوامل انساني)
آموزش اثربخش مديران و كاركنان با تأكيد بر ديدگاههاي جديد
تكنيك هاي تعيين نيازهاي آموزشي
ارزيابي برنامه هاي آموزشي
طراحي برنامه هاي آموزش
روش هاي تجزيه و تحليل شغل
روش هاي علمي جذب و استخدام مناسب ترين افراد در سازمان
تهيه و استاندارد كردن و اجراي آزمون هاي استخدامي
روش تحقيق در مديريت
كاربرد روايي و پايايي در پژوهش
كاربرد آمار در مديريت
آشنايي با آمار براي مديران
روشهاي حل مساله
فرايند و فنون تصميم گيري
انگيزش در كار
مديريت آموزش در محيط كار
روش هاي كنترل هيجان
تكنيك هاي كار تيمي
آشنايي با روشهاي مشكل يابي و حل مشكـل
مهـارت هـاي برقراري ارتبـاط موثر
روش هاي تحقيق در مديريت
آشنـايي با تست هاي روانشناختي
ارزيابي عملكرد پرسنل ســازمان
بازاريابي اجتماعي Social Marketing
روش هاي حل مشكلات سازماني
مهارتهاي ارتباطي مديران
روش هــاي شرح شغـل نويسي
رابطه شغل با شخصيت افراد
مهندسي رفتار ارتباطي
مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
مديريت سينرژيك
كارت امتيازي متوازن
مديريت فرآيند و تجديد ساختار سازماني
مديريت بهره وري
مديريت و رهبري اثر بخش و كارا
مديريت مشاركتي و فرهنگ سازماني
مديريت R&D در سازمانها
مديريت طراحي سازمان
مديريت ارزش و كاربرد آن
مديريت مشاركتي
مديريت و برنامه ريزي هوشين كانري
مديريت عملكرد
ترسيم چشم‌انداز و ارزش‌هاي سازماني
مديريت بحران در صنعت / سازمان
مديريت بالندگي سازماني
مديريت استرس
مديريت فرهنگ سازماني
مديريت كارتيمي
مديريت تحول و نوآوري
مديريت دانايي
مديريت دانش و يادگيري سازماني
مديريت تعارض
مديريت بر خويشتن
توانمندسازي سازمان
مديريت خلاقيت و نوآوري
نگرش سيستمي
سازمان تند آموز
مديريت بر سازمانهاي نا آرام
مديريت بر مبناي هدف (MBO )
رهبري و تيم سازي در هزاره جديد
مديريت اقتضائي
شاخصهاي موفقيت شركتهاي برتر (داخلي و خارجي)
مربي‌گري و رهبري در سازمان
رفتار سازماني
مهارتهاي زندگي و موفقيت مديران
رايج ترين اشتباهات مديران
تفكر سيستمي در سازمانها
ارزيابي مديريت و سازمان (الگوي 360 درجه)
ارزيابي عملكرد
مديريت عملكرد
تكنيك هاي تفكر خلاق
عارضه يابي سازماني

کلمات کلیدی :
آموزش منابع انساني

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید