مشخصات آگهی دهنده

مدیریت پیمان ساختمان
02166903312
توافقی
1397-04-03
1397-05-02
1655 بار
11328082

مدیریت پیمان ساختمان
املاک مشارکت در ساخت

مدیریت پیمان ساختمان

جهت اجرای پروژه خود به صورت پیمان مدیریت با گروه ساختمانی مهرسازه تماس بگیرید.
ما تخصص و نیروی های لازم برای اجرای کلی پروژه های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی را در تهران و شهرستان داریم.

02166903312
02166903313
09128919148

پیمان مدیریت روشی است که در آن کارفرما با یک پیمانکار (مدیر طرح) پیمانی را جهت مدیریت اجرای طرح منعقد می سازد.
تمامی اقدامات مدیر طرح با نظر کارفرما انجام می پذیرد.مدیر طرح با استفاده از تخصص خود به عنوان وکیل، نماینده و امین کارفرما خرید ساخت مایه ها، عقد قرارداد با پیمانکاران، خرید یا اجاره ابزارآلات مورد نیاز و نظارت و هماهنگی برای اجرای درست و به هنگام طرح را بر عهده می گیرد.


02166903312

02166903313

09128919148


مدیر طرح به عنوان حق الزحمه پیمان مدیریت طرح، درصدی از هزینه های اجرای طرح را دریافت می نماید.
مزیت پیمان مدیریت به پیمانکاری آن است که کارفرما در طی مراحل ساخت مصالح مورد استفاده را میتواند تغییر دهد و اعمال نظر بیشتری کند. اما در پیمانکاری مشخصات مصالح مصرفی در ابتدای پروژه مشخص و تعیین شده و بر آن اساس قرارداد منعقد شده است و تغییرات پیش بینی نشده ممکن است برای کارفرما شامل هزینه اضافی شود.
پیمانکاری می تواند به صورت جز یا به صورت کلی باشد:
مثال هایی از انواع پیمانکاری جز:

قرارداد پیمانکاری اسکلت بتنی یا فلزی
قرارداد پیمانکاری سفت کاری
قرارداد پیمانکاری گچ کاری
قرارداد پیمانکاری سقف کاذب
قرارداد پیمانکاری کاشی کاری
و موارد دیگر.

02166903312

02166903313

09128919148

امور قراردادهای پیمانکاری جزیی شامل موارد زیر به عهده پیمانکار کلی و یا مدیر طرح (در روش پیمان مدیریت) می باشد.

تعیین شرایط قرارداد پیمانکاری جز، مثل مبلغ بر مبنای واحد، مبلغ نهایی پیش بینی شده، شرایط و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد ،موارد اجرایی ، شرایط و ضوابط اجرا، نظارت بر رعایت اجرای دقیق و صحیح پیمانکار جزء به تعهدات، محاسبه درصد پیشرفت کار بر اساس قرارداد پیمانکاری، پرداخت مبالغ بر اساس پیشرفت کار، محاسبه مجموع کار انجام شده، تحویل موقت و تحویل نهایی موارد از پیمانکار جزء و تسویه حساب نهایی.
ابزارآلات و مصالح بر اساس توافق طرفین در قرارداد پیمانکاری ساختمانی جزء بر عهده پیمانکار جزء یا پیمانکار کلی (مدیر طرح) می باشد.


02166903312

02166903313

091289191483

مدیریت پیمان پروژه ها ،بازسازی و نوسازی

کلمات کلیدی :
مدیریت پیمان پیمان مدیریت ساختمان سازی معماری مهندس معمار ساخت و ساز مشارکت در ساخت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید