مشخصات آگهی دهنده

30%زیر قیمت کارشناسی .خانه در فرشته تهران
09351369669
15000000000
1397-01-22
1397-02-21
1467 بار
11300959
تهران .خیابان فرشته.

30%زیر قیمت کارشناسی .خانه در فرشته تهران
املاک خانه

30%زیر قیمت کارشناسی .خانه در فرشته تهران

1380 متر خانه در فرشته تهران فقط 15 میلیارد نقد

کلمات کلیدی :
فرشته تهران تخفیف زیاد

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید