مشخصات آگهی دهنده

باغ انگوربازمین کشاورزی
09333706669
140000000
1397-01-22
1397-02-21
849 بار
11299988
استان خراسان رضوی شهرستان قوچان روستای داودلی

باغ انگوربازمین کشاورزی
املاک باغ و زمین

باغ انگوربازمین کشاورزی

10000هزارمترمعادل یک هکتار باغ انگور باچهارهکتار زمین کشاورزی بابیش ازهشت مدل انگوردراستان خراسان رضوی شهرستان قوچان به فروش میرسد البته قیمت تخفیف هم دارد ویک شیرینی خوب برا کسی که مشتری پیداکندبرای باغ

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
فروش باغ انگور بازمین کشاورزی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید