مشخصات آگهی دهنده

اسپیسر نیلینگ
09124201549 09124781650 09127659115
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
1016 بار
11291483
http://www.betonplast.com

اسپیسر نیلینگ
املاک مشارکت در ساخت

اسپیسر نیلینگ

اسپیسر نیلینگ
این اسپیسرها برای تنظیم فاصله بین میلگرد های موازی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند استفاده می شود و با این پوشش مانع برخورد میلگردها به یکدیگر و در نتیجه مانع ایجاد خوردگی در اثر تماس میلگردها با یکدیگر می شود.

کلمات کلیدی :
اسپیسر نیلینگ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید