مشخصات آگهی دهنده

زمین باویلای قدیمی
09112936971
توافقی
1397-01-19
1397-02-18
578 بار
11291265
مازندران-رامسر-خ میرزاکوچک خان -پارک جنگلی دالخانی

زمین باویلای قدیمی
املاک باغ و زمین

زمین باویلای قدیمی

زمینی بمساحت تقریبی 30000مترمربع یا سه هکتار بایک بنای احداثی قدیمی باغ مرکبات وچایی که حدود 6هزارمتر ان دارای سند مالکیت مشاع از ششدانگ ومابقی فاقد سند مالکیت واقع دررامسر هریس خ میرزا کوچک خان به سمت پارک جنگلی دالخانی وباچشم انداز کوه در سه طرف

کلمات کلیدی :
شمال رامسر دریا ساحل کوهپایه دریا دالخانی جواهرده ساحل سبز شمال پارک جنگلی دالخانی فروش اگارتمان زمین ویلا

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید