مشخصات آگهی دهنده

فروش زمین(ﺻﻨﻌﺗﻰ)20 ﻛﻳﻠﻭﻣﺘﺭﯼ ﺗﮭﺭﺍن
021_66900675_6
توافقی
1397-01-18
1397-02-17
861 بار
11285262
تهران

فروش زمین(ﺻﻨﻌﺗﻰ)20 ﻛﻳﻠﻭﻣﺘﺭﯼ ﺗﮭﺭﺍن
املاک باغ و زمین

فروش زمین(ﺻﻨﻌﺗﻰ)20 ﻛﻳﻠﻭﻣﺘﺭﯼ ﺗﮭﺭﺍن
فروش زمین(ﺻﻨﻌﺗﻰ)20 ﻛﻳﻠﻭﻣﺘﺭﯼ ﺗﮭﺭﺍن

1)1000 ﻤﺘﺭ سوله ﺼﻧﻌﺗﻰ ﻨﻭساز 9ﻣﺗﺭ ارﺘفاع از ﻛﻑ
2)اداری─ دﻔﺘری
3)14ﻫﻛﺗﺎﺮ زﻣﻴﻦ ابیاری ﺗﺣﺖ فشار باراﻨﻰ
4)5هزار ﻤﺗﺭ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻓﻠﺯﻯ ﺑﺎ ﻤﺠﻮﺯ
5)اﺴﺗﺧﺮﺒﺯﺮﮒ ﺫﺧﻳﺮﮦ ﺁﺏ
6)ﻣﻨﺑﻊ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ
7)دارای 2 ساﺨﺗﻣﺎﻦ ویلایی
8)2ﻫﻜﺗﺎﺮ دیوار ﻜﺷﻰ
9)4ﺠﻠﺩ ﺴﻨﺩ 6ﺩﺍﻨﮒ

به قیمت باور ﻨﻛﺮﺩﻨﻰ به فروش میرسد شماره تماس:021-66900675-6
09122657748

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
1)1000 ﻤﺘﺭ سوله ﺼﻧﻌﺗﻰ ﻨﻭساز 9ﻣﺗﺭ ارﺘفاع از ﻛﻑ 2)اداری─ دﻔﺘری 3)14ﻫﻛﺗﺎﺮ زﻣﻴﻦ ابیاری ﺗﺣﺖ فشار باراﻨ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید