مشخصات آگهی دهنده

گاوداري صنعتي گوشتي
33907395
400000000
1397-01-28
1397-02-27
1059 بار
11256870
ورامين جواد آباد

گاوداري صنعتي گوشتي
املاک املاک صنعتی

گاوداري صنعتي گوشتي

20000ديواركشي 120راس جواز قابل افزايش با مجوز 100متر چاه عميق برق 3فاز وكليه امكانات مربوط به امور دامداري

کلمات کلیدی :
گاوداري صنعتي گوشتي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید