مشخصات آگهی دهنده

ساماندهي سرمايه هاي كوچك
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
740 بار
10111186

ساماندهي سرمايه هاي كوچك
املاک مشارکت در ساخت

ساماندهي سرمايه هاي كوچك

سرمايه هاي كوچك هر شخص يا هر خانواده قابل سرمايه گذاري در هيچ امر توليدي ،صنعتي وتجاري نمي باشد و درگيرودارغيرضروري زندگي هزينه شده واز بين ميرود. براي ساماندهي سرمايه هاي كوچك شركت باني آسمانه بادوام قصد فعاليت در خريد زمين و ساخت مسكن را دارد و از عموم مردم دعوت به مشاركت مي نمايد
اهداف طرح :
1) امكان سرمايه گزاري براي تمام خانواده ها
2) تبديل سرمايه هاي كوچك به سرما يه هاي عظيم براي اجراي پروژه هاي بزرگ ساختماني
3) جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي كوچك و سود ده كردن آنها و ايجاد پشتوانه مالي براي خانواده ها
4) ايجاد پشتوانه اي در جهت خانه دار شدن اعضا
5)تضمين سرمايه با سند معتبر مورد تقاضاي سرمايه گذار


شرايط سرمايه گزاري و عضويت :
1) حداقل سرمايه براي مشاركت 100000000ريا ل ده ميليون تومان
2) عقد قرارداد مشاركت با شركت
3) حسابرسي مشاركت با توجه به قرارداد مي تواند دراتمام پروژه ها يا ساليانه باشد
4) هر مشاركت كننده مي تواند امتياز و قرارداد خود را به ديگري واگذار نمايد كه اين واگذاري دردفتر شركت و با تائيد شركت انجام خواهد شد

شماره تماس 09143160813مهندس مرندي

کلمات کلیدی :
ساماندهي سرمايه هاي كوچك

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید