مشخصات آگهی دهنده

خانه فروشي حوالي نوشهر و هشتكرد
09121037874
100 م
1397-01-26
1397-02-25
1066 بار
10110052
حوالی نوشهر و هشتگرد

خانه فروشي حوالي نوشهر و هشتكرد
املاک خانه

خانه فروشي حوالي نوشهر و هشتكرد

خانه اي زيبا در شمال كشور حوالي سيسنگان
چلندر مولكار 400 متر زمين 120 متر بنا با كليه امكانات فوري فروش يا معاوضه با دفتر كار در تهران يا اتومبيل قيمت 80 ميليون
09121037874 كريمي
خانه وكارگاه فروشي حوالي هشتگرد - تنكمان
با كليه امكانات 500 متر زمين 400 متر بنا
قيمت 100 ميليون فروش يا معاوضه با دفتر كار تهران 09121037874

کلمات کلیدی :
خانه فروشي حوالي نوشهر و هشتكرد

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید