مشخصات آگهی دهنده

فروش ملك صنعتي-كارخانه-كارگاه –انبار و ب
09122725672
توافقی
1397-01-25
1397-02-24
868 بار
10104034
جاده قدیم قم شورآباد - عبدل آباد به طرف مهدی آباد خیابان 22 بهمن خیابان ص?

فروش ملك صنعتي-كارخانه-كارگاه –انبار و ب
املاک املاک صنعتی

فروش ملك صنعتي-كارخانه-كارگاه –انبار و ب

مساحت كل 14000 متر - داراي بر 70 متري در طول 200 متر - دو دستگاه سوله مساحت هر سوله 531.25 متر جمعاً 1062.5 متر داراي ارتفاع 7.20 و طرفين 6 متر - فضاي اداري 105 متر - فضاي نگهباني 40 متر سرويس بهداشتي داخل محوطه در حدود 6.5 متر - اطاق برق در حدود 8.5 متر - چاه آب و دو منبع هوائي 6000 ليتري - برق سه فاز - سه خط تلفن - دو منبع گالوانيزه 4000 ليتري جهت آب شرب - منبع 500 ليتري جهت گازوئيل - سند ششدانگ زمين خاكي - ارتفاع ديوار اطراف ملك 3 متر -گاز فقط لوله كشي داخلي انجام نشده - به شرط هيچگونه مشكل قانوني - تخليه كامل واقع جاده قديم قم شورآباد - عبدل آباد به طرف مهدي آباد خيابان 22 بهمن خيابان صبح صالح روبروي گرماگستر تماس با 72 56 272 0912 جعفرنيا مناسب جهت هرنوع فضاي صنعتي ، بارانداز ، انبار ، كارگاه ، كارخانه و غيره ... با شرايط استثنائي به شرط توافق

کلمات کلیدی :
فروش ملك صنعتي كارخانه كارگاه –انبار و ب

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید