مشخصات آگهی دهنده

ساخت آپارتمان
07118223770
توافقی
1397-01-25
1397-02-24
875 بار
10100596
شيراز - چهارراه ريشمك – به طرف پارك قوري – سمت چپ كنار گل فروشي

ساخت آپارتمان
املاک مشارکت در ساخت

ساخت آپارتمان

به نام خدا
مالكين محترم
زمين / ساختمونتو را تمام كار ( كليد تحويل ) بديد ما بسازيم .
چرا ؟
چون :
1. -سعي مي كنيم بهتون دروغ نگيم .
2. همه كاراي اجرايي را انجام مي ديم .
3. همه جور وسايل داريم
4. نيروهامون خوبن
5. با صورت وضعيت ماهانه پول مي گيريم
6. مصالح را خودتان بياريد ما فقط اجرا مي كنيم
7. تائيديه ناظر را هر مرحله براتون مي گيريم .
8. بعد از تموم شدن كار اگر مشكلي بود در خدمتيم .
و ديگر هيچ ،،، نه ، فقط يك خاطره از ما مي ماند و بس .
«شركت بين المللي سينا حفاظ شيراز »

کلمات کلیدی :
ساخت آپارتمان

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید