مشخصات آگهی دهنده

خريدار منزل يا مغازه يا زمين گلخانه يا
توافقی
1397-01-24
1397-02-23
994 بار
10095975

خريدار منزل يا مغازه يا زمين گلخانه يا
املاک خانه

خريدار منزل يا مغازه يا زمين گلخانه يا

خريدار منزل كوچك با تراكم جنوبي بر 7 سند 6دانگ در مشهد -احمداباد يا
خريدار مغازه 6دانگ راهنماي يا فلسطين يا ... و خريدار زمين براي گلخانه با ديوار و سند و برق و آب به مساحت حداقل 3200متر يا
خريدار زمين در الهيه با تراكم با سند 6 دانگ

کلمات کلیدی :
خريدار منزل يا مغازه يا زمين گلخانه يا

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید