مشخصات آگهی دهنده

خانه 57متر تخريب شده پروانه دار(تبريز)
5415475
45ميليون
1397-01-24
1397-02-23
894 بار
10091790
تبريز-مارالان-ارمني دونر

خانه 57متر تخريب شده پروانه دار(تبريز)
املاک خانه

خانه 57متر تخريب شده پروانه دار(تبريز)

57متر- شناژ ريخته، آماده ساخت، قيمت 45ميليون
بنگاه رحيم زاده: 5415475-0411
ملك آقاي فرج زاده

کلمات کلیدی :
خانه 57متر تخريب شده پروانه دار(تبريز)

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید