مشخصات آگهی دهنده

خريد منزل مسكوني در داخل شهر تبريز
50 ميليون تومان
1397-01-20
1397-02-19
1103 بار
10083422

خريد منزل مسكوني در داخل شهر تبريز
املاک خانه

خريد منزل مسكوني در داخل شهر تبريز

نياز به خريد منزل مسكوني در داخل شهر
تبريز مي باشم ، درصورت وجود موردي در
داخل شهر تبريز لطفا جهت تأييد و معامله
تماس حاصل فرمائيد

کلمات کلیدی :
خريد منزل مسكوني در داخل شهر تبريز

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید