مشخصات آگهی دهنده

فروش منزل دو طبقه در ورودي اميريه
180 ميليون
1397-01-20
1397-02-19
1267 بار
10082852

فروش منزل دو طبقه در ورودي اميريه
املاک خانه

فروش منزل دو طبقه در ورودي اميريه

فروش منزل دو طبقه با 264 متر زمين و 360 متر
ساخت با امكانات آب ، برق ، تلفن ، 2
واحدي با سند ششدانگ واقع در بلوار
كشاورز ورودي شهرك امير حمزه مجتمع
مسكوني گلها

کلمات کلیدی :
فروش منزل دو طبقه در ورودي اميريه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید