مشخصات آگهی دهنده

زمين كشاورزي
58500000
1397-01-20
1397-02-19
994 بار
10082179

زمين كشاورزي
املاک باغ و زمین

زمين كشاورزي

6 هكتار :چاه نيمه عميق با موتور

کلمات کلیدی :
زمين كشاورزي

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید