مشخصات آگهی دهنده

امتياز گاوداري شيري 20 راسي با پروانه
645000000
1397-01-20
1397-02-19
1306 بار
10082139

امتياز گاوداري شيري 20 راسي با پروانه
املاک املاک صنعتی

امتياز گاوداري شيري 20 راسي با پروانه

امتياز گاوداري شيري 20 راسي با پروانه
زير قيمت كارشناسي تاريخ مزايده 31/2/85
ساعت 12 ظهر
محل اجراي احكام مدني دادگاه شهركرد

کلمات کلیدی :
امتياز گاوداري شيري 20 راسي با پروانه

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید