مشخصات آگهی دهنده

مجموعه مسكوني گلها
165 ميليون
1397-01-20
1397-02-19
793 بار
10024896

مجموعه مسكوني گلها
املاک خانه

مجموعه مسكوني گلها

منزل شمالي 3 طبقه با 264متر زمين و 570 متر
ساخت با امكانات كامل و سند ششدانگ

کلمات کلیدی :
مجموعه مسكوني گلها

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید