مشخصات آگهی دهنده

67800 متر شهرك راه آهن
75000تومان متري
1397-01-20
1397-02-19
890 بار
10024327

67800 متر شهرك راه آهن
املاک باغ و زمین

67800 متر شهرك راه آهن

داير تشخيص داده شده است.
سند شش دانگ+ ماده 12
مستندات نظريه
1- نقشه 2000/1 2- عكس هوايي 3-تحقيق و
معاينه محل 4- نظريه فني

کلمات کلیدی :
67800 متر شهرك راه آهن

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید