مشخصات آگهی دهنده

دوره هاي آموزشي غير حضوري شركت آبديس
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
3923 بار
11262972

دوره هاي آموزشي غير حضوري شركت آبديس
کامپیوتر خدمات اينترنت

دوره هاي آموزشي غير حضوري شركت آبديس

شركت آبديس داده پرداز ، آماده برگزاري دوره هاي آموزشي زير مي باشد:

ليست دوره هاي آموزشي Java-J2EE ( كليه دوره ها با استاندارد جاواي 6.0 و درمدت زمان يك ماه ارائه مي گردند)

دوره برنامه نويسي جاواي مقدماتي(OOP, Collections,IO,NIO, Exceptions,String Libs, Arrays,…)

دوره برنامه نويسي جاواي پيشرفته( شامل برنامه نويسي جند نخي MultiThreading)

دوره برنامه نويسي پايگاه داده با استاندارد JDBC

دوره برنامه نويسي شبكه يا Programming Socket

دوره برنامه نويسي توزيع شده با تكنولوژي RMI

دوره آموزش Hibernate 3.x براي برنامه هاي كاربردي Desktop

دوره آموزش JPA 2.0 براي برنامه هاي كاربردي Desktop

دوره برنامه نويسي پيشرفته با تكنولوژي Swing سفارشي براي زبان فارسي

دوره برنامه نويسي وب با JSP 2.1 ، Servlet 2.5 ، JSTL و Custom Tags

دوره برنامه نويسي وب با تكنولوژي GWT مقدماتي

دوره برنامه نويسي وب با تكنولوژي GWT پيشرفته

دوره برنامه نويسي Java Server Faces 2.0 مقدماتي

دوره برنامه نويسي Java Server Faces 2.0 پيشرفته

دوره برنامه نويسي Ajax با JSF (RichFaces 3.x)

دوره آموزش راهكارهاي امنيتي در برنامه هاي تحت وب در J2EE (JAAS, LDAP,SSL)

دوره برنامه نويسي جاوا اسكريپت (JavaScript) و CSS مقدماتي

دوره برنامه نويسي جاوا اسكريپت (JavaScript) و CSS پيشرفته

دوره آموزش jQuery پيشرفته و نحوه استفاده از آن در JSP
دوره معرفي معماري J2EE 6.0 در سطح مديران

دوره برنامه نويسي وب سرويس با Java EE 6.0

دوره برنامه نويسي Java EE 6.0 مقدماتي (EJB 3.1, Servlet 3.0, JSP 2.2)

دوره برنامه نويسي Java EE 6.0 پيشرفته (EJB 3.1, JAX-WS, Security)

دوره آموزش Spring Framework 3.0 مقدماتي (Spring MVC, Spring IOC)

دوره آموزش Spring Framework 3.0 پيشرفته(Security, Hibernate, Web Service)

دوره آمادگي Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 (OCJE)

دوره آمادگي امتحان مدرك Oracle Certified Professional Java Programmer (OCJP)

دوره آمادگي امتحان مدرك Oracle Certified Professional, Java EE 5 Web Component Developer (OCWCD)

دوره آمادگي امتحان مدرك Oracle Certified Professional, Java EE 5 Business Component Developer (OCBCD)

دوره آمادگي امتحان مدرك Oracle Certified Professional, Java EE 5 Web Services Developer (OCJWSD)
---------------------------------------- --------------------------
ليست دوره هاي آموزشي معماري سرويس گرا ( SOA )

دوره آموزش معماري مفهومي سرويس گرا و ابزارهاي مرتبط (Oracle SOA Suite 11g)

دوره آموزش استفاده از Oracle BPEL 11g مقدماتي

دوره آموزش استفاده از Oracle BPEL 11g پيشرفته ( به همراه Human Task 11g)

دوره آموزش استفاده از Oracle ESB 11g مقدماتي

دوره آموزش استفاده از Oracle ESB 11g پيشرفته (به همراه Rule Engine)

دوره آموزش كار با Oracle JDeveloper 11g

دوره آموزش Oracle ADF 11g مقدماتي (Web Development)

دوره آموزش Oracle ADF 11g پيشرفته (Enterprise Development)

دوره آموزش Oracle ADF 11g تخصصي (Development SOA)

دوره آموزش Oracle BAM 11g مقدماتي

دوره آموزش Oracle BAM 11g پيشرفته (به همراه آموزش كليه Sensor ها)

دوره آموزش Oracle Business Rule 11g مقدماتي

دوره آموزش Oracle Business Rule 11g پيشرفته (به
همراه آموزشAPI آن در برنامه هاي كاربردي )

دوره آموزش Oracle AQ Streams 11g مقدماتي

دوره آموزش Oracle AQ Streams 11g پيشرفته
(آموزش كليه انواع Message Payload ها )

دوره آموزش Oracle JMS

دوره آموزش Oracle Web Service Manager مقدماتي

دوره آموزش Oracle Web Service Manager پيشرفته (BPEL Integration)

دوره آموزش Oracle OID 11g مقدماتي

دوره آموزش Oracle OID 11g پيشرفته (BPEL Integration)

دوره آموزش Oracle SOA Deployment

دوره آموزش Oracle Integration Adapters مقدماتي

دوره آموزش Oracle Integration Adapters تكميلي

دوره آموزش Oracle BPMS Suite 11g مقدماتي

دوره آموزش Oracle BPMS Suite 11g تكميلي

دوره آموزش Complete SOA Solution با Case-Study مقدماتي

دوره آموزش Complete SOA Solution با Case-Study
تكميلي 1

دوره آموزش Complete SOA Solution با Case-Study تكميلي

براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه فرماييد.
onlineklass.com

کلمات کلیدی :
دوره هاي آموزشي غير حضوري شركت آبديس

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید