مشخصات آگهی دهنده

تدريس خصوصي فاركس در رشت
01317239725
توافقی
1397-01-28
1397-02-27
942 بار
10122537

تدريس خصوصي فاركس در رشت
کامپیوتر خدمات اينترنت

تدريس خصوصي فاركس در رشت

تدريس خصوصي فاركس در رشت

برگزاري دوره هاي آموزشي از سطوح مقدماتي تا پيشرفته
برگزاري جلسات عملي و انجام معاملات
ارائه جزوه و مجموعه هاي تكميلي آموزشي
طراحي سيستمهاي سفارشي جهت معاملات
ارائه سيگنال و تحليل روزانه با راندمان مثبت
مشاوره در امر افتتاح و انتقال حساب
فروش اكسپرتهاي تجاري سوددهزمان ترم اول ( 12 جلسه ) جلسه

1:30

تقسيم بندي و معرفي مفاهيم بازارهاي مالي – مقايسه بازارهاي مالي - انواع مشتقات مالي – معرفي استانداردهاي بين المللي – انواع بورسهاي بين المللي

جلسه 1


1:30

آشنايي با اصطلاحات رايج در بازارهاي بين المللي - معرفي مفاهيم پايه
جلسه 2

1:30

معرفي و آشنايي با نرم افزار معاملاتي شامل نصب ، راه اندازي و كار با منوها – توانايي استفاده از امكانات نرم افزار جهت بررسي و تحليل بازار

جلسه 3

1:30

معرفي و بررسي انواع نمودارها – آشنايي با دستورات معاملاتي
جلسه 4

1:30

واحد سنجش تغييرات بازار – چگونگي تعيين نرخ در بازار– آشنايي با واحد اندازه گيري حجم معاملات و Leverage – معرفي انواع حساب

جلسه 5

1:30

آشنايي با زمان كاري بازارهاي مالي آسيا ، آمريكا و اروپا – استفاده بهينه از زمان در بازارهاي مالي – اصول محاسبه ساعات بازار نسبت به يكديگر

جلسه 6

1:30

بررسي نوسانات قيمت در بازارهاي مالي و ارتباط آنها با يكديگر – بررسي همبستگيهاي مثبت و منفي در بازارهاي مالي مختلف

جلسه 7

1:30

مديريت سرمايه بخش اول ( تعيين ميزان سود و زيان و تشخيص نسبت سود به زيان درمعاملات )

جلسه 8

1:30

معرفي ، تقسيم بندي و بررسي انواع تحليل تكنيكال و فاندامنتال

جلسه 9

1:30

معرفي و بررسي روندهاي نموداري و ميزان عرضه و تقاضا در بازار – بررسي و تشخيص انواع معاملات كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت

جلسه 10

1:30

خطوط حمايت و مقاومت ( Support & Resistances )( بخش اول ) شامل : تعريف ، شناسايي و تشخيص درجه اهميت

جلسه 11

1:30


خطوط حمايت و مقاومت( Support & Resistances ) ( بخش دوم ) شامل: اصول و نحوه استفاده از اين خطوط در معاملات

جلسه 12زمان ترم دوم ( 12 جلسه ) جلسه

1:30

خطوط روند ( Trend Line )( بخش اول ) شامل : شناسايي انواع روند ، تشخيص درجه اهميت روندها و روندهاي اصلي و فرعي
جلسه 1


1:30

خطوط روند ( Trend Line )( بخش دوم ) شامل : اصول صحيح رسم خطوط روند ، خطوط روند بيروني و دروني و بررسي مناطق برگشتي قيمت

جلسه 2

1:30

كانالهاي قيمت ( Channels )(بخش اول ) شامل : معرفي انواع كانال ، شناسايي كانالهاي قيمت و نحوه رسم

جلسه 3

1:30

كانالهاي قيمت ( Channels )(بخش دوم ) شامل : معرفي كانالهاي پيش فرض ( Equidistant ) ( Linear Regression )( Stand Deviation )
(Andrew Pitchfork )

جلسه 4

1:30

معرفي واصول استفاده از خطوط Pivot در معاملات و نحوه محاسبه خطوط

جلسه 5

1:30

معرفي و اصول استفاده از خطوط Camarilla در معاملات و نحوه محاسبه خطوط
جلسه 6

1:30

معرفي و اصول استفاده از ابزارها و الگوهاي فيبوناچي ( بخش اول ) شامل : تعريف و تاريخچه فيبوناچي ، نحوه محاسبه خطوط فيبوناچي و اعداد مهم

جلسه 7

1:30

معرفي و اصول استفاده از ابزارها و الگوهاي فيبوناچي ( بخش دوم ) شامل : معرفي و تشخيص الگوهاي هارمونيك ( Butterfly , Crab , Gartley )

جلسه 8

1:30

معرفي و اصول استفاده از ابزارها و الگوهاي فيبوناچي ( بخش سوم ) شامل: معرفي و تشخيص الگوهاي هارمونيك ( Bat , Three Drive Pattern )

جلسه 9

1:30

معرفي و اصول استفاده از الگوهاي شمعي ( Candlestick Pattern ) شامل: ( Shooting Star , Hammer , Spining , High wave )

جلسه 10

1:30

معرفي و اصول استفاده از الگوهاي شمعي ( Candlestick Pattern ) شامل: ( Engulfing , Doji , Harami , Dark cloud cover )


جلسه 11

1:30


معرفي و اصول استفاده از الگوهاي شمعي ( Candlestick Pattern ) شامل: ( Evening star , Morning star , Tweezer , Piercing )

جلسه 12
زمان ترم سوم ( 12 جلسه ) جلسه

1:30

معرفي و اصول استفاده از انديكاتورهاي تكنيكي ( Technical indicator) ( بخش اول ) شامل : انديكاتورهاي روند ( Trend Indicators )

جلسه 1


1:30

معرفي و اصول استفاده از انديكاتورهاي تكنيكي ( Technical indicator) ( بخش دوم ) شامل : انديكاتورهاي نوسانگر ( Oscillator Indicators )

جلسه 2

1:30

معرفي و اصول استفاده از انديكاتورهاي تكنيكي ( Technical indicator) ( بخش سوم ) شامل : انديكاتورهاي ويليامز (Bill Williams Indicators)

جلسه 3

1:30

معرفي و اصول استفاده از انديكاتورهاي تكنيكي ( Technical indicator) ( بخش چهارم ) شامل : واگرايي هاي مثبت و منفي در انديكاتورها

جلسه 4

1:30

معرفي واصول استفاده از ميانگينهاي متحرك ( Moving Averages )

جلسه 5

1:30

معرفي و اصول استفاده از الگوهاي قيمتي كلاسيك ( بخش اول ) شامل : معرفي الگوهاي برگشتي و ادامه دهنده و بررسي الگوي سر و شانه

جلسه 6

1:30

معرفي و اصول استفاده از الگوهاي قيمتي كلاسيك ( بخش دوم ) شامل : Double top & Bottom , Triple top & Bottom ,

جلسه 7

1:30

معرفي و اصول استفاده از الگوهاي قيمتي كلاسيك ( بخش سوم ) شامل : الگوهاي مثلثي ( Triangles )و Broadening Patterns

جلسه 8

1:30

معرفي و اصول استفاده از الگوهاي قيمتي كلاسيك ( بخش چهارم ) شامل : Flags , Pennant , Wedges ,

جلسه 9

1:30

تئوري امواج اليوت ( Elliot Wave ) شامل : تاريخچه ، معرفي و بررسي امواج و همچنين اصول شناسايي موجهاي حركتي و موجهاي تصحيح گر

جلسه 10

1:30

اصول پياده سازي يك سيستم معاملاتي ( بخش اول ) شامل مباني تئوريك

جلسه 11

1:30


اصول پياده سازي يك سيستم معاملاتي ( بخش دوم ) شامل تست عملي

جلسه 12


زمان ترم چهارم ( 12 جلسه ) جلسه

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش اول ) شامل: آشنايي با مفهوم تحليل فاندامنتال ، تقويم اقتصادي و تئوريهاي بنيادي
جلسه 1


1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش دوم ) شامل: تئوريهاي بلند مدت: برابري قدرت خريد ، گردش سرمايه و نرخ بهره

جلسه 2

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش سوم ) شامل: شاخص خريد مديران ، شاخص اطمينان مصرف كننده ، شاخص بهاي مصرف كننده ، ميزان سفارش كالاهاي با دوام و شاخص تجارت بين المللي

جلسه 3

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش چهارم ) شامل: شاخص هزينه هاي اشتغال ، وضعيت اشتغال ، ميزان فروش خانه هاي موجود و صدور مجوز و آغاز فعاليتهاي ساخت و ساز

جلسه 4

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش پنجم ) شامل: شاخص توليد ناخالص داخلي ، توليدات صنعتي و ظرفيت بهره وري ، مطالبات اوليه ، شاخص محصولات كارخانه ايي و شاخص بهاي توليد كننده

جلسه 5

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش ششم ) شامل: شاخص خدمات مديران ، ميزان فروش خانه هاي نو ساز ، ميزان درآمد و هزينه هاي شخصي ، شاخص بانك مركزي فيلادلفيا و شاخص خرده فروشي
جلسه 6

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش هفتم ) شامل: تحليل عملي در نمودار قيمت

جلسه 7

1:30

معرفي و اصول استفاده از تحليل بنيادي) (Fundamental ( بخش هشتم ) شامل: نحوه معامله كردن روي خبرها ، Carry Trade و Amazing

جلسه 8

1:30

مديريت سرمايه ( بخش اول ) شامل: معرفي مباني و انواع مديريت سرمايه
جلسه 9

1:30

مديريت سرمايه ( بخش دوم ) شامل : شيوه هاي مختلف استفاده در معاملات
جلسه 10

1:30

روانشناسي معاملات شامل بررسي عوامل تاثير گذار در انجام يك معامله

جلسه 11

1:30


ضوابط و نكات مهم و موثر قبل از اقدام به معامله ( بحث نهايي )
جلسه 12

رشت

تلفن تماس : 0131 7239725
09118312861
آي دي ياهو :[email protected]
ايميل : [email protected]

کلمات کلیدی :
تدريس خصوصي فاركس در رشت

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید