مشخصات آگهی دهنده

آموزش طراحي الگوريتم - ساختامن داده -برن
توافقی
1397-01-26
1397-02-25
801 بار
10106716
دانشگاه تهران

آموزش طراحي الگوريتم - ساختامن داده -برن
کامپیوتر خدمات اينترنت

آموزش طراحي الگوريتم - ساختامن داده -برن

آموزش خصوصي طراحي الگوريتم - ساختان داده - برنامه نويسي دلفي ، پاسكال ، سي ، سي ++ ، ويژه دانشجويان كامپيوتر .
توسط كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات دانشگاه تهران

کلمات کلیدی :
آموزش طراحي الگوريتم ساختامن داده برن

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید