مشخصات آگهی دهنده

تدريس خصوصي واحدهاي دانشگاهيرشتكامپيوتر
-
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
1265 بار
10082175
-

تدريس خصوصي واحدهاي دانشگاهيرشتكامپيوتر
کامپیوتر خدمات اينترنت

تدريس خصوصي واحدهاي دانشگاهيرشتكامپيوتر

تدريس خصوصي واحدهاي دانشگاهي
رشتكامپيوتر
---------------------------------------
تدريس خصوصي واحدهاي دانشگاهي رشته
كامپيوتر - تفهيم مطالب:تضميني -
---------------------------------------
برنامه نويسي پيشرفته C++، C#.NET،VB.Net ،
پاسكال، فرترن و ...
ساختمان داده ها - طراحي الگرويتم -
گسسته
مدارهاي الكتريكي - مدارهاي منطقي
رياضي 1و2ومهندسي - آمار - معادلات
ديفرانسيل
محاسبات عددي - هوش مصنوعي -
---------------------------------------
آموزش و كمك در ارائه پروژه هاي
دانشجويي
---------------------------------------
شبها: 88283097 - همراه: 1097945-0912
اين شماره را براي روز مبادا (شب امتحان)
نگه داريد. هرچند ما معتقديم
حالا شروع كنيد، فردا دير است!!پ

کلمات کلیدی :
تدريس خصوصي واحدهاي دانشگاهيرشتكامپيوتر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید