مشخصات آگهی دهنده

E-Learning آموزش از راه دور سيمرغ
توافقی
1397-01-20
1397-02-19
3285 بار
10023312

E-Learning آموزش از راه دور سيمرغ
کامپیوتر خدمات اينترنت

E-Learning آموزش از راه دور سيمرغ

• امكان دسترسي كامل فراگيران و اساتيد
به كليه خدمات آموزش مجازي سيمرغ .
• طراحي و توليد تا سقف بيست ساعت درس
الكترونيكي خاص منظوره به سفارش موسسه.
متقاضي .
• پشتيباني فني از سامانه آموزشي، نصب
نسخه‌هاي جديد.
• اجراي كليه امور مربوط به مديريت
آموزشي .
• برگزار كردن امتحانات و تهيه
گزارش‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي
اساتيد و فراگيران .
• تامين پهناي باند مناسب براي دسترسي
كاربران به محيط مركز آموزش مجازي
سيمرغ.

www.pishgaman-ikt.com

کلمات کلیدی :
E Learning آموزش از راه دور سيمرغ

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید