مشخصات آگهی دهنده

سروگیاه شرق
09155643500
توافقی
1400-10-04
1400-11-04
146 بار
11355815
بلوار مسافر، میدان قائم، نبش آهن آلات حاجی رضایی

شرکت پخش و توزیع کود و سم سروگیاه شرق در استان خراسان جنوبی
بازار کار بارازيابي

شرکت پخش و توزیع کود و سم سروگیاه شرق در استان خراسان جنوبی

شرکت پخش استانی سروگیاه شرق آماده تامین نهاده های مورد نیاز کلینیک ها و سم فروشی ها، شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های روستایی استان می باشد.
عرضه کود،سم، بذر و ادوات کشاورزی به صورت عمده

کلمات کلیدی :
سم فروشی بیرجند کودفروشی بیرجند سم خراسان جنوبی کود خراسان جنوبی خراسان جنوبی بیرجند سربیشه نهبندان قائن زیرکوه سم درمیان سم زیرکوه سم فروشی نهبندان سم فروشی سربیشه سم فروشی خوسف سم فروشی طبس کود سم بذر ادوات کشاورزی نهاده های کشاورزی شرکت توزیع و پخش کود و سم سم فروشی فروش سم فروش کود خرید سم خرید کود

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید