مشخصات آگهی دهنده

آب بندی مخزن
77615450
توافقی
1397-06-15
1397-07-14
223 بار
11336960
برج بهار

آب بندی مخزن
بازار کار انجام پیمانكاری

آب بندی مخزن

خوب است بدانیم که آب بندی بتن و اجرای پوشش آب بند بر سازه های بتنی امری تخصصی و پیچیده می باشد و این کار فقط در حد استفاده از مواد آببندی وافزودنی ها ی بتن نیست. با توجه به تجربیات ساخت و اجرای سازه های بتنی و تحقیقات بعمل آمده در مورد طول عمر مفید سازه های بتنی، آب بندبودن سازه های آبی مانند مخازن بتنی آب شرب و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و عدم تراوایی آن ها دارای اهمیت ویژه ای می باشد و لذا یکی از مواردی که در موردسازه های بتنی بویژه مواردی که در مجاورت دائم یا غیر دائم با آب و مواد شیمیایی هستند بسیار با اهمیت می باشد ، عملکرد مسدود کنندگی در برابر تراوش، نفوذ فشار یا تهاجم آب حاوی مواد شیمیایی ، علاوه بر تحمل خوب باربری آنها می باشد.

از آنجائی که هدف نهایی ساخت چنین سازه هایی حفظ آب و یا فاضلاببرای مدت زمان طولانی جهت انجام فرایندهای تخصصی و استفاده بهینه از آب همچنین استفاده مجدد از فاضلاب برای مصارف گوناگون است، لذا آب بند بودن و بالا بودن عمر مفید این سازه ها بسیار ضروری می باشد . بدین معنی که اگر سازه ای پس از ساخت و قرار گرفتن در مدار بهره برداری دارای معضل تراوش (آب دهی) باشد می توان گفت کلیه سرمایه های هزینه شده تا حدود زیادی به هدر رفته است و نتیجه دلخواه و مطلوب بعمل نیامده است .

کلمات کلیدی :
آب بندی آب بندی مخازن بتنی آب بند

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید