مشخصات آگهی دهنده

شراکت کار در کارگاه لواش....کشور اکراین
+380935162930
توافقی
1397-01-30
1397-02-29
1096 بار
11322079
اکراین کیف کاخوفسکایا ۱۴

شراکت کار در کارگاه لواش....کشور اکراین
بازار کار شراكت

شراکت کار در کارگاه لواش....کشور اکراین

اینجانب دکتر فعله گری نیازمند به شریک در کارگاه لواش در کشور اکراین هستم .مزایای شراکت :۱.به هیچ عنوان هیچ پولی بنده دریافت نمی کنم فقط شریک بنده در تمام مرحله با خرید ارد و گازوییل در کنار بنده می باشد ۲ دریافت اقامت برای شریک بنده ۳.پول زیادی برای سرمایه گذاری لازم نیست۳.مسکن و خوردو خوراک شریک بنده تا یک سال پای بنده است.برای هر مقدار هزینه ای که شریک بنده در کشور اکراین می کند بنده رسید از محضر اکراین و به تاییدیه سفارت ایران در اکراین در میارم.( 380935162930+) لاین تلگرام ایمو وایبر

کلمات کلیدی :
شراکت کار در کارگاه لواش کشور اکراین 380935162930 لاین تلگرام ایمو وایبر

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید