مشخصات آگهی دهنده

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)
09122617296
توافقی
1402-06-31
1402-07-03
1302 بار
11319616
تهران

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)
بازار کار انجام پیمانكاری

مهندس نقشه بردار(عضو رسمی نظام مهندسی)

مانیتورینگ(رفتار نگاری) و پایش گودبرداری توسط مهندسین مجرب با دستگاههای مدرن نقشه برداری.
گزارش دقیق حرکتهای دیواره های گود و ساختمان های مجاور.

کنترل شاغولی دیوارههای گود

محاسبه حجم عملیات خاکی

پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاغولی ان

تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی

تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما

برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی

برکف ,برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون...
تفکیک زمین

تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت....

هدایت دقیق عملیات نصب تجهیزات صنعتی

تهیه نقشه های املاک فاقد سند (ماده 147)

انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری

اقامت بلغارستان
کلمات کلیدی :
نقشه برداری مانیتورینگ ماده 147 توپو گرافی بر کف

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید