مشخصات آگهی دهنده

مترجم چینی
09192708809
توافقی
1398-07-01
1398-08-01
1838 بار
11285579
ایران

مترجم چینی
بازار کار استخدام

مترجم چینی


مترجم همزمان زبان چینی در زمینه های مختلف(بازرگانی وتجاری.فنی وصنعتی و.....).با بیش از ده سال سابقه کارمفید.دانش اموخته زبان چینی ازدانشگاه

شهیدبهشتی تهران.مدرس زبان چینی مرکززبان دانشگاه تهران.چنانچه به دنبال مترجم حرفه ای وباتجربه هستیدبا این شماره 09192708809 تماس حاصل

فرمایید.

کلمات کلیدی :
مترجم چینی چینی زبان چینی مترجم چینی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید