مشخصات آگهی دهنده

مجری انواع رنگهای ترافیکی طراحی و آکس گیری
09192408452
توافقی
1397-01-17
1397-02-16
1309 بار
11284377
قبول سفارش از سراسر ایران

مجری انواع رنگهای ترافیکی طراحی و آکس گیری
بازار کار انجام پیمانكاری

مجری انواع رنگهای ترافیکی طراحی و آکس گیری

مجری انواع رنگهای ترافیکی طراحی و آکس گیری
اجرای انواع خط کشی جاده بو سیله اکیپ مجرب و ماشین خط کشی ایرلس برای رنگ سرد .
خط کشی مکانیزه و دستی با رنگ ترافیکی
بامصالح و یا بدون مصالح
اتوبان – خیابان – خط عابر پیاده – جداول - نوشتار
خط کشی ترافیکی بصورت مکانیزه با 15 سال سابقه کار
خط کشی درون شهری و برون شهری
خط کشی خطوط عابر پیاده و نوشتار

قبول سفارش از سراسر ایران
در کمترین زمان با کمترین هزینه

09192408452
استادعلی

کلمات کلیدی :
اتوبان خیابان خط عابر پیاده جداول رنگ ترافیکی تک جزیی سرد شهرد اری کوچه ها

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید