مشخصات آگهی دهنده

پیک موتور ووانت
2188521083
100000
1397-01-18
1397-02-17
993 بار
11282824
تهران خ بهشتی

پیک موتور ووانت
بازار کار انجام پیمانكاری

پیک موتور ووانت


درتهران کاراداري داريد؟
بسته اي راميخواهيد فوري به دست کسي برسانيد؟
بسته اي رافوري ميخواهيد ازکسي بگيريد
قصد خريد اسنادمناقصه/مزايده داريد؟
ميخواهيد بليطي رابه دست کسي برسانيد؟
ميخواهيد کالايي رادرتهران خريداري کنيد؟
براي صرفه جويي درهزينه ها ورفت وآمد -پرسنل پيک صباتهران آماده خدمت گذاري به شماهستند
مااموراداري شمارادرتهران درحدتوان خودانجام ميدهيم
جهت کسب اطلاعات بيشتر باماشماره هاي ماتماس بگيريد.
متشکرم-احمدصادقي

کلمات کلیدی :
پیک موتورسوار پیک تهران پیک بهشتی پیک شهرستان پیک خدماتی

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید