مشخصات آگهی دهنده

انجام كليه امورقراردادي پروژه هاي عمراني
66086811
توافقی
1397-01-15
1397-02-14
968 بار
11260400

انجام كليه امورقراردادي پروژه هاي عمراني
بازار کار انجام پیمانكاری

انجام كليه امورقراردادي پروژه هاي عمراني

1- تهيه و تنظيم و دفاع از صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ، تعديل ، مابه التفاوت مصالح براساس فهارس بهاي مربوط به رشته هاي ابنيه ، تاسيسات برقي و مكانيكي ، راه و باند ، آبياري و زه كشي با استفاده از نرم افزار قدرتمند تكسا 123+
2- آناليز بها ، برآورد و پيشنهاد قيمت مناقصات در اسرع وقت
3- تهيه و تنظيم برنامه زمان بندي كلي و تفصيلي با نرم افزارهاي Msp و P3
4- تهيه و تنظيم گزارشات مربوط به :
آناليز قيمت جديد - گزارش تاخيرات - لايحه ضررو زيان - بالانس متريال - ليست افزايش و كاهش مقادير و...
در تهران و شهرستان ها

کلمات کلیدی :
انجام كليه امورقراردادي پروژه هاي عمراني

گزارش تخلف

نظرات

ثبت نظر جدید